Personvern

Retningslinjer for personvern

Personvern er svært viktig for Tatoveringfordeg.no v/ Kunder for deg AS. Vi tilstreber derfor høy beskyttelse av personopplysninger ved våre nettjenester ved alle tilfeller der vi har en faktisk mulighet. Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at Tatoveringfordeg.no ikke kan garantere sikker overførsel av personlig informasjon til eller fra deg som bruker via internett.

Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Personopplysninger

Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) samler kun inn personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post etter at uttrykkelig og frivillig samtykke, basert på informasjon du får på nettstedet, er gitt av deg. Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet her. Formålet med innsamling av opplysninger, både personopplysninger og annen informasjon, er at Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) eller våre samarbeidspartnere skal kunne bruke informasjonen du gir oss til å forbedre innholdet og tjenestene på våre nettsider og tilhørende nettjenester. Dette inkluderer oppdatering av materiell på nettsidene, melding om nye Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)-tjenester, nye muligheter til å være i dialog med oss gjennom nettsidene, samt mulighet til å sende deg informasjon du har spurt etter, og få råd fra deg om hvordan vi kan utvikle nettstedet.

I den grad du sender opplysninger som identifiserer deg, dvs. personopplysninger, samtykker du til at informasjonen anvendes som nevnt over. Dette gjelder med mindre annet fremgår. Ditt samtykke innebærer at Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) har rettigheter til å bruke og lagre denne informasjonen i sine interne systemer, uavhengig av hvordan disse er satt opp teknisk. Dette betyr at du samtykker til at personopplysninger kan overføres over landegrenser i den grad Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) finner dette nødvendig. I den grad Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) benytter tekniske løsninger i utlandet, vil opplysningene fortsatt være i Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)s besittelse og ditt samtykke involverer ikke at dine personopplysninger kan overføres til utenforstående, med unntak av Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) sine samarbeidspartnere.

Opplysninger som ikke identifiserer en person

Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) vil også samle inn informasjon som ikke er knyttet til en person. Formålet med denne innsamlingen vil være å få statistiske data om totalt antall besøkende på våre nettsider, antall besøkende per side på våre nettsider, domenenavnet på besøkerens nettleverandør, med mer.

Vi bruker denne informasjonen for å forstå hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, slik at vi kan forbedre dem.

Ingen personopplysninger avdekkes i denne prosessen.

Bruk av IP-adresser

En IP-adresse er en tallrekke som automatisk tildeles din datamaskin når du logger deg på internett, på din organisasjons lokale nettverk (LAN) eller på større nettverk (WAN). Når du bruker internett identifiseres datamaskinen din gjennom den IP-adressen som maskinen din har fått tildelt. Du kan sammenligne det med et midlertidig telefonnummer.

I den grad en IP-adresse kan sies å være en personopplysning, samtykker du til at Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) kan samle inn IP-adresser. Formålet med denne behandlingen vil være for bruk til systemadministrasjon og for å revidere bruken av våre nettsider. Vi vil vanligvis ikke koble IP-adresse til en brukers personopplysninger. Dette betyr at hver brukersesjon vil bli registrert, men brukeren vil forbli anonym for oss. Bruk av IP-adresse for å identifisere en bruker benyttes eventuelt dersom en bruker oppfører seg utilbørlig, slik at det er nødvendig å kjenne identiteten til brukeren for å beskytte nettstedet, og andre brukere av nettstedet.

Linker til andre nettsteder

På Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)s nettsider kan du finne lenker til tredjeparts nettsider. De retningslinjene for personvern som du nå leser vil ikke gjelde for andres nettsider. Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) har ikke ansvar for retningslinjer for personvern på tredjeparts nettsider som det lenkes til fra Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)s nettsider. Vi anbefaler deg at du alltid sjekker retningslinjer for personvern for enhver nettside du måtte besøke.

Sikkerhet

Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)s datanettverk er beskyttet med passord, og av brannmurer som er standard innen industrien. Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) har sikkerhetssystemer for å forhindre tap, misbruk eller endring av brukerdata lagret i våre systemer.

Med unntak av avsnittet under er det bare autoriserte ansatte som har tilgang til informasjonen du gir oss.

Vi kan ikke garantere at tap, misbruk eller endring av data ikke vil skje, men vi gjør alt vi kan for å forhindre det.

Dele personopplysninger med våre samarbeidspartnere

Tatoveringfordeg.no er en tjeneste på internett der privatpersoner kan fylle ut et skjema for så å bli matchet mot tatoveringsstudioer eller klinikker i nærområdet sitt. Informasjonen du fyller ut i skjemaet vil derfor bli delt med bedriftene/tatoveringsstudioene/klinikker vi samarbeider med, slik at disse bedriftene/tatoveringsstudioene/klinikkene kan kontakte og hjelpe deg.

Dele personopplysninger med andre tredjeparter

Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) vil ikke i noe tilfelle selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående. Vi gjør deg likevel oppmerksom på at i spesielle tilfeller kan det være at vi oppgir personopplysninger til utenforstående i følgende situasjoner:

Situasjoner der utvalgt tredjepart gjennom sine nettsteder tilbyr Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) støttetjenester. Disse kan i enkelte tilfeller få tilgang til opplysninger om deg for å kunne yte service til Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS). Alle selskaper som yter service til Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) må oppfylle strenge krav til databeskyttelse. Du samtykker til at Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) kan overføre dine personopplysninger til utlandet i denne sammenheng. Dette gjelder også overføring til stater utenfor EU/EØS-området.

Det kan oppstå tilfeller der vi mener det er nødvendig å oppgi personopplysninger for å identifisere, kontakte eller sette i gang juridiske tiltak mot personer som kan tenkes å skade deg eller på annet vis omgå Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)s rettigheter, eiendom eller drift, skade brukere av dette nettområdet eller andre som kan bli skadelidende ved slike aktiviteter.

Når vi mener loven krever det, eller som svar på forespørsler fra norske myndigheter i forbindelse med etterforskning av kriminelle saker, eller i forbindelse med en pågående sivil sak eller administrativ etterforskning, vil vi kunne gi personopplysninger videre.

Ditt ansvar når du sender personlige og helserelaterte opplysninger

Denne nettsiden, og databasen med opplysninger du eventuelt sender inn, er lagret i Norge, hos Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS)s utvalgte leverandør. Ved å sende inn personlige og/eller helserelaterte opplysninger gjennom denne nettsiden samtykker du til at opplysningene lagres i Norge.

Du samtykker videre til at Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS), i full diskresjon, kan bruke informasjon om deg i situasjoner det er henvist til i disse retningslinjene om personvern.

Kontakt oss gjerne

I følge personopplysningsloven har du rett til å be Tatoveringfordeg.no (drevet av Kunder for deg AS) om innsyn i alle personopplysninger som gjelder deg, samt å få rettet opp data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg. Du kan også når som helst kontakte oss og tilbakekalle ditt samtykke i at vi bruker informasjon om deg i de situasjoner som er beskrevet i disse retningslinjene.

Du kan også kontakte oss på hei@tatoveringfordeg.no.

Videre informasjon om personvern kan du få ved å kontakte Datatilsynet.

Endringer

Enhver endring i disse retningslinjene for personopplysninger vil umiddelbart bli kommunisert på denne siden.